Laatujärjestelmät

Kajaanin Lukko Oy:llä on käytössään ISO 9001:2000 sekä ISO 14001:2004 laatu-järjestelmät, joiden päätavoitteena on laadukkaan toiminnan ylläpitäminen sekä jatkuva kehittäminen koko yrityksen toiminta-alueella ja kaikissa työtehtävissä.

Kajaanin Lukko on Suomen Turvaurakoitsijaliiton aktiivinen jäsen. Liitto ylläpitää lukitus- ja turvallisuusalalle sopivaa laatujärjestelmää, jotta alan toiminta pysyisi valtakunnallisesti mahdollisimman korkeana ja yhtenäisenä. Myös Abloy Oy:n vaatimus kaikille valtuutetuille lukkoliikkeille on toimiva ja sertifioitu laatujärjestelmä.

iso9001_dnvHelatalo Kajaanin Lukko Oy käyttää omassa toiminnassaan laatujärjestelmiä aidosti yhtenä koko toiminnan kehittämisen menetelmänä. Ulkopuolinen Det Norske Veritas (DNV) sertifioi säännöllisin väliajoin yrityksemme laatujärjestelmän, jolloin me toivomme sen takaavan toiminnan kehittymisen ja tasalaatuisuuden myös asiakkaiden ja yhteistyökumppa-neiden näkökulmat huomioiden.