Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Tämä rekisteriseloste koskee Kajaanin Lukko Oy:n asiakkaita.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kajaanin Lukko Oy
Y-tunnus: 0185244-0
Postiosoite: Välikatu 15, 87100 Kajaani

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Timo Peussa
Postiosoite: Kajaanin Lukko Oy, Välikatu 15, 87100 Kajaani
Puhelin: +358 500 383 599
Sähköposti: timo.peussa@kajaaninlukko.fi

3. Rekisterin nimi

Kajaanin Lukko Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten

• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• palvelun toteuttaminen
• asiakastapahtumien varmentaminen
• asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
• markkinointi ja mainonta
• analysointi ja tilastointi
• mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja

• yhteystiedot, nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
• rekisteröitymistiedot, käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen tunnus
• ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
• viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
• asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
• mahdolliset annetut tai sovitut luvat ja suostumukset
• mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
• kiinteistöön tai taloyhtiöön liittyviä tietoja tai ohjeita

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

• Asiakkaalta itseltään suullisesti, puhelimitse, palautus- tai kyselykortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla, yrityksen kuuluvien suomalaisten yhtiöiden henkilörekistereistä, kohdistamiskone B2B –rekisteristä, väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä
• Henkilön / organisaation tilausten, osallistumisen, tuotteiden ja palveluiden käytön ja muun vastaavan toiminnan perusteella
• Yhteistyökumppaneilta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

• Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
• Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin henkilötietolain mukaisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainituille rekisteriasioista vastaaville henkilöille virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Poliisin myöntämä Turvasuojaajakortti, oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla sekä kameravalvonnalla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Päivitetty 09.05.2018
Kajaanin Lukko Oy
Timo Peussa
Toimitusjohtaja

Tietosuojalauseke

Kajaanin Lukko Oy kerää tietoja käyttäjistään palveluiden toiminnan mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi.
Emme käytä henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ilman laillista lupaa tai asiakkaan suostumusta. Huolehdimme kaikkien asiakkaidemme tietojen turvallisesta ja lainmukaisesta käsittelystä.

Miksi tämä tietosuojalauseke on tehty?

Kajaanin Lukko Oy on Abloy valtuutettu lukkoliike, turvatekniikan erikoisliike, jonka toiminnan turvallisuus ja asiakkaittemme turvallisuus on kaiken toimintamme kivijalka.
Toimintamme korkeaa laatua valvomme laatu- ja johtamisjärjestelmillä.
Turvallisuus on meille erittäin tärkeää.

Tämä tietosuojalauseke tarjoaa Kajaanin Lukko Oy:n tuotteita ja palveluja käyttäville tietoa siitä, miten Kajaanin Lukko Oy käyttää henkilötietoja. Kajaanin Lukko Oy:n tuote- ja palveluvalikoimaan kuuluu erilaisia perus- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja painettuja ja digitaalisia tuotteita sekä usean eri tuotemerkin alla tarjoamia palveluja.

Keräämme dataa digitaalisten tuotteiden käytöstä. Tämä mahdollistaa sen, että käyttöön tarkoitetut digitaaliset ja painetut tuotteet tukevat mainontaa ja sen selaajia.

Kajaanin Lukko Oy:n palveluihin kuuluvat seuraavat verkkosivustot, jotka hyödyntävät henkilötietoja:
www.kajaaninlukko.fi
www.helat.fi

Mitä tietoja meillä on sinusta ja mihin käytämme niitä?

Keräämme henkilötietoja ja niitä kertyy meille erilaisista lähteistä ja erilaisin perustein.
Saamme tiedot jollain seuraavista tavoista:

  1. Annat tiedot itse
    Saamme henkilötietojasi, kun tilaat meiltä tuotteen tai työn tai rekisteröidyt käyttämään jotakin palveluistamme. Saatat esimerkiksi antaa meille toimitusosoitteen ja yhteystiedot tilausta varten tai sähköpostiosoitteen digitaalisen tilin ylläpitoa varten. Voit tai voimme myös lisätä tietoja myöhemmin profiiliisi. Tällaisia tietoja ovat tyypillisesti nimi, sähköpostiosoite, osoite, kiinteistön nimi, oppilaitos, käyttäjätunnus ja salasana sekä mahdollisesti puhelinnumeroita.

On myös mahdollista, että annat itse tietosi esimerkiksi esittelytilaisuudessamme tai messuilla tai muussa vastaavassa yhteydessä.

Käytämme näitä tietoja palvelun tarjoamiseen, kuten tuotteiden tai työn toimittamiseen ja digitaalisten palveluiden toimintojen toteuttamiseen. Käytämme tietoja asiakasviestintään, asiakaspalveluun ja asiakassuhteen hoitoon. Näin pysyt ajan tasalla esimerkiksi sinulle relevanteista tuotteista ja saat oikeat tiedotteet, sekä tiedämme yhteyshenkilöt palveluviesteille ja tuotetiedottamiselle.

  1. Tietoa syntyy, kun käytät palveluamme

Jos tilaat verkkokaupasta tuotteitamme, sinulle syntyy tilaushistoria. Alla on eritelty näitä palveluiden käytöstä syntyviä ja havainnoituja henkilötietoja ja niiden käyttöä tarkemmin.

Digitaalisten oppimistuotteiden ja verkkopalvelun käytöstä kertyvä tieto
Voimme kerätä tietoa siitä, kuinka digitaalisten tuotteidemme käyttäjät käyttävät tuotteita ja sisältöjä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi testitulokset, tunnistautumistiedot, lokitiedot ja tiedot sisällön käytöstä.

Verkkopalvelussamme ja -kaupassamme kerätään asiakkaiden (yli 15-vuotiaiden) toimitustapaa ja maksutapaa koskevia tietoa sekä käytetään evästeitä palvelun toiminnan varmistamiseen.

Verkkopalveluista kerättyjä tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

• sivun toimivuuden varmistamiseen
• tuotteiden toimittamiseen
• asiakassuhteen hoitamiseen
• verkkopalvelun ja -kaupan asiakaskokemuksen seuraamiseen ja palvelun laadun varmistamiseen
• mainonnan kohdentamiseen (vain yli 15-vuotiaille)

Tuotteiden käytöstä syntyvästä datasta johdetut ja lasketut tiedot
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, sovelluksen tunnisteen tai laitetunnisteiden avulla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet sekä mitata verkkopalvelujemme käyttöä.

  1. Muut tietolähteet
    Tietoja voidaan saada asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautekortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla yhteistyökumppaneilta (esim. isännöitsijöilta, päämiehiltä tai jälleenmyyjiltä)

Käyttääkö Kajaanin Lukko Oy asiakkaista kerättyä tietoa markkinointitarkoituksiin?
Alle 15-vuotiaille käyttäjille Kajaanin Lukko Oy ei lähetä kaupallista viestintää tai uutiskirjeitä.

Yrityksille sekä yli 15-vuotiaille asiakkaille, jotka ovat tilanneet tuotteitamme, voimme lähettää markkinointia ajankohtaisista asioista, kutsuja tilaisuuksiin, pyyntöjä osallistua tutkimuksiin ja tuoteinformaatiota. Suoramarkkinoinnista on aina mahdollista kieltäytyä.

Tietojen käsittelyn laillinen perusta ja vastuu henkilötiedoista

Tietojen käsittelyn laillinen perusta vaihtelee.

Kajaanin Lukko Oy tietojen käsittelijänä: Kun toimimme käsittelijänä rekisterinpitäjän lukuun, käsittelemme henkilötietoja yksinomaan rekisterinpitäjän määrittelemiä käyttötarkoituksia varten (esim. tuotteen toimittaminen, projektin hoitamisen ja laskuttamisen sekä sopimuksen mukaan).

Kajaanin Lukko Oy rekisterinpitäjänä: Kuluttajan tai yrityksen tilatessa meiltä tuotteita tai työtä, käsittelemme henkilötietoja sopimuksen perusteella. Syntyneen asiakassuhteen perusteella voimme käsitellä tietoja edelleen muun muassa tuotekehitystarkoitukseen ja asiakkuudenhallintaan. Mikäli käsittelemme tietoja luvanvaraiseen käyttötarkoitukseen, pyydämme asiakkaalta suostumuksen.

Vastuu henkilötiedoista riippuu siitä, onko kyseessä asiakkuus kuluttajan kanssa. Vastuu henkilötiedoista, joille toimimme käsittelijöinä, on tilaajalla. Kajaanin Lukko Oy kuitenkin osaltaan vastaa, että asiakkaiden tietoja käsitellään turvallisesti ja että toimimme vastuullisesti ollessamme käsittelijän roolissa. Suorille asiakkaillemme ja yrityskontakteille olemme rekisterinpitäjä ja siten vastuussa henkilötietojen käsittelystä.

Vastuu henkilötiedoista:

Kajaanin Lukko Oy käsittelee yrityksen henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Kajaanin Lukko Oy käsittelee tietoja yrityskontakteina ja toimii rekisterinpitäjänä heidän tiedoilleen markkinointirekisterissä.

Asiakkuustyyppi: Henkilö tai Yritys tilaa Kajaanin Lukko Oy:ltä tuotteita tai palveluja suoraan

Vastuu henkilötiedoista:

Kajaanin Lukko Oy on rekisterinpitäjä ja käsittelee asiakkaan tietoja omassa rekisterissään.

Laillinen perusta tietojen käsittelylle:

Sopimuksen täytäntöönpano, oikeutettu etu asiakassuhteen perusteella.

Kuka pääsee käsiksi henkilötietoihisi?

Henkilötietoja käsitellään Kajaanin Lukko Oy:ssä huolellisesti, ja pääsy rajataan vain niille henkilöille, jotka esimerkiksi auttavat asiakaspalvelussa tai teknisten ongelmien selvityksessä. Kajaanin Lukko Oy käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Kajaanin Lukko Oy voi käyttää kolmansia osapuolia ja alihankkijoita käsittelemään tietoja puolestaan. Huolehdimme sopimusten avulla, että alihankkijat ja kolmannet osapuolet noudattavat samoja lakeja ja ohjeita henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa kuin mekin. Alihankkijoista vain valitut henkilöt pääsevät käsittelemään henkilötietoja.

Missä tiedot sijaitsevat fyysisesti?

Noudatamme EU:n määrittelemiä säännöksiä palvelinten fyysisille sijoitteluille.
Henkilötiedot sijaitsevat EU:n alueella olevilla palvelimilla.

Miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn?

Käyttäjillä on oikeus pyytää soveltuvin osin tietojensa käsittelyn lopettamista tai keskeytystä sekä tietojensa tarkistusta, korjausta tai poistoa lähettämällä kirjallinen pyyntö Kajaanin Lukko Oy:lle.

Mikäli toivot, että Kajaanin Lukko Oy lopettaa tietojesi tietojen käsittelyn digitaalisessa ratkaisussa, ole yhteydessä meihin. Tuhoamme tiedot niin pian kuin mahdollista.

Kun Kajaanin Lukko Oy lopettaa tietojen käsittelyn tarjoamassaan digitaalisessa ratkaisussa, Kajaanin Lukko Oy ei voi enää tarjota yritykselle pääsyä kyseisen digitaalisen tuotteen sisältöihin ja aineistoihin.

Kajaanin Lukko Oy voi antaa tarkempia tietoja digitaalisista kerätyistä henkilötiedoista asianomaisille. Voit myös olla yhteydessä Kajaanin Lukko Oy:n asiakaspalveluun ( helatalo@kajaaninlukko.fi ) kysyäksesi henkilötietojen käsittelystä tai pyytääksesi tietojesi tarkistusta, muutoksia tai poistamista. Informoimme sinua aina mahdollisimman kattavasti ja vastaamme kyselyihin neljän viikon kuluessa.

Voiko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Voimme päivittää tätä tietosuojalauseketta tulevaisuudessa. Kaikki muutokset julkaistaan tällä verkkosivulla.

Tämä tietosuojalauseke julkaistiin 09.05.2018.

Miten voit olla yhteydessä meihin?

Voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme:
Kajaanin Lukko Oy
Välikatu 15
87100 Kajaani

Sähköposti: helatalo@kajaaninlukko.fi

Puhelin +358 8 633 2233