Valvonta & Seuranta

Kulunvalvonta

Kulunvalvonta yhdistettynä nykyaikaisiin lukitusjärjestelmiin antaa mahdollisuuden monipuolisiin ratkaisuihin. Hyvin suunnitellun ja toteutetun järjestelmän avulla voidaan antaa ja rajata kulkuoikeuksia henkilö- tai ryhmäkohtaisesti. Kiinteistöön ei varmastikaan tarvitse kaikkien henkilöiden aina päästä. Hävinneet henkilötunnisteet voidaan välittömästi poistaa järjestelmästä, jolloin väärinkäytön riski poistuu. Kulunvalvonta mahdollistaa henkilöiden seuraamisen ja kulkujen ohjaamisen kiinteistön tiloissa ja sillä estetään asiattomien pääsy tiloihin. Kulunvalvonta-järjestelmä mahdollistaa hyvän raportoinnin, ja mikäli ilmenee tarvetta tarkastella henkilöiden liikkumisia myöhemmin. Myymme, asennamme ja huollamme useita tuotemerkkejä, mm. Axema, Bewator ja Hedsam.

Työajanseuranta

Työajanseurantajärjestelmien avulla voimme suunnitella ja rakentaa kattavan ja toimivan kokonaisuuden, jolloin voidaan valvoa suunnitellun työajan toteutumista sekä siirtää toteutuneet työaikasaldot suoraan palkanlaskennan käyttöön. Järjestelmä näyttää myös henkilökunnalle henkilökohtaisen tuntisaldon tilanteen. Ruokailun maksut voidaan veloittaa suoraan työntekijän palkasta jos ruokalassa on järjestelmään liitetty leimauspääte. Puhelinvaihteen hoitajalle saadaan reaaliaikainen paikallaolotieto järjestelmän kautta, mikä helpottaa vaihteen toimintaa ja parantaa asiakaspalvelua.

Rikosilmoitinjärjestelmät

Rikosilmoitinjärjestelmillä valvotaan kotien, kiinteistöjen, liiketilojen, laitosten sekä julkisten tilojen turvallisuutta. Suunnittelemme ja toteutamme kaikenkokoisia hälytinjärjestelmiä. Järjestelmiin voidaan liittää mm. vartijakutsu, liike-, lasinrikko-, savu-, lämpö-, vuoto- ja murtosuojaus. Hälytys voidaan siirtää haluttuihin puhelinnumeroihin tai vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen. Teemme yhteistyötä mm. Securitas Allert Service:n sekä ISS turvapalvelujen kanssa. Myymme, asennamme ja huollamme useita eri merkkejä, mm. FSM, Sony, Everfocus, Pelco, Esmi, Hedengren, HHL ja monia muita.

Kameravalvonta

Kameravalvonnan avulla voidaan seurata ja tarvittaessa tallentaa halutun kohteen kuvaa. Kuvaa voidaan siirtää langattomasti tai vaikkapa internetin välityksellä seurattavaksi tai tallennettavaksi lähes mihin tahansa. Kameravalvonta ennaltaehkäisee varkauksia ja vahingontekoja ja helpottaa usein ratkaisevasti rikosten selvittämistä. Myymme, asennamme ja huollamme useita eri merkkejä, mm. FSM, Hedengren, Sony ja monia muita. Ovipuhelin- ja videopuhelinjärjestelmät Ulko-ovet on yleensä nykyisin pidettävä lukittuina turvallisuussyistä johtuen. Sähköisten ovipuhelinjärjestelmien avulla voidaan helpottaa oven avaamista ja tulijan tunnistamista. Myymme, asennamme ja huollamme useita eri merkkejä, mm. Aiphone, FSM, Siedle ja monia muita.

Turvapuhelimet ja hälyttimet

Väestön vanhentuessa tarve järjestää riittävät apuvälineet ja henkilöturvalaitteet kotiin, laitoksiin tai toimistoihin kasvaa. Meiltä löytyy myös henkilöturvaratkaisuja esim. yksin työskenteleville henkilöille.

Valikoimaa mm.

  • Miratel -turvapuhelin
  • Hoitajakutsujärjestelmät
  • Ovivalvonta (dementia) ja ovihälyttimet
  • Henkilöturvahälyttimet